Archive for ژانویه 2010

ولایت فقیه و خامنه ای

14/01/2010

در ابتدا باید بگویم که این مطلب بحث زیادی در مورد اصل ولایت فقیه ندارد و بیشتر به شخص خامنه ای مربوط می شود.

داستان از کجا آغاز شد؟

از لحاظ دینی، ولایت فقیه را با استناد به قرآن استدلال می کنند آن جا که خداوند می فرماید : اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم.

گفته می شود منظور از اولی الامر منکم، در زمان امامان معصوم آن ها هستند و پس از آنان اولیای خداوند.

البته لازم به ذکر است که بحث ولابت فقیه را به طور جدی خمینی پایه گذاشت و نظریه پرداز اصلی او بود. حال باید دید این اولیای خداوند باید چه شرایطی داشته باشند. مثلا آیا امکان دارد که بنده ادعای آن را بکنم یا خیر.

پاسخ حضرات این خواهد بود که خیرهر کسی نمی تواند، باید فقیه باشد و مجتهد، عادل باشد و بالغ و …

خوب لازم به ذکر است که خامنه ای زمانی که خمینی مُرد، اولین و اصلی ترین شرط را نداشت، به عبارت دیگر مجتهد جامع الشرایط نبود و حوزه علمیه قم او را به عنوان مجتهد نمی شناخت. خود او هم رساله ای نداشت ( البته ابن آقا بعد از این که رهبر شد فوری صاحب رساله شد به این ترتیب که می گفتند رساله او درست مثل رساله خمینی است با چند تفاوت جزیی که آن ها را هم در یکی دو برگه چاپ کرده بودند.

مشکل دوم این جاست که حتی اگر مجتهد هم بود، ده ها مجتهد دیگر، آن هم با سابقه بیشتردر حوزه بودند. پس چه شد که شاهین اقبال بر سر او نشست. از این مطلب نبز می گذریم چون پاسخ آن را کم و بیش همه می دانند.

در این جا به این پرسش می رسیم که از میان این مجتهد ها چگونه باید یکی انتخاب شود. آیا قانون شیر یا خط در حوزه هم هست؟ البته که هست اما نه در این مورد، این قضیه برای آخوندها حکم مرگ و زندگی را دارد. از بحث دور نشویم. آیا هر کسی که مجتهد بود می تواند رهبر یا ولی فقیه بشود؟ البته که نه.

این آقایان آخوند همه زورشان را زدند و تخم دوزرده کردند که ولی فقیه را شورای خبرگان باید انتخاب کند و این شورا باید روی عملکرد رهبری نظارت داشته باشد. مشکل این جاست که وقتی خود این رهبر اعضای شورا را خودش انتخاب می کند دیگر نظارت آن ها چه فایده ای دارد. درست مثل این که یک مدیر به کارمندش که از او حقوق می گیرد بگوید اگر من اشتباه کردم مرا اخراج کن. در چندین وچند سال گذشته حتی یک مورد انتقاد از رهبری هم نشده است.
این آقایی که با زد و بندهای هاشمی رهبر شد، به یک باره چنان مقدس شد که به قول برخی ها خداوند هم نماینده ولی فقیه در آسمان هاست.

چه فقهی! چه ولایتی ! زرشک.