Archive for فوریه 2011

ای اسلام تو چرا این جوری هستی؟!

24/02/2011

ای اسلام عزیز

تو که با حرف های قشنگ آمدی – گفتی آدم ها با هم برابرند مانند دانه های شانه با هم، گفتی باید به محرومان خدمت کنیم، گفتی  جهان دیگری هست، گفتی هیچ کس بر هیچ کس برتری ندارد، گفتی سیاه و سفید با هم برابرند،گفتی برده و مولا دیگر نخواهد بود و همه با هم یکسان هستند، گفتی اجباری برای پذیرفتن دین وجود ندارد، گفتی نظافت جزیی از ایمان است، گفتی فقر باید از بین برود، گفتی فقط انسان هایی با قلب های پاک به بهشت وارد می شوند، گفتی در دنیای دیگر همه پاسخ گو هستندو اگر کسی حتی به اندازه سر سوزنی بدی کرده باشد جزای آن را خواهد دید، گفتی باید خود را از نامحرمان پوشانید، گفتی رستگارمان خواهی کرد، گفتی مستضعفان روزی بر زمین چیره خواهند شد، گفتی تقوی بهتر است، گفتی راست گویی بهتر است، گفتی هرزگی بد است، گفتی خوبان پاداشی بزرگ و ابدی چون بهشت در انتظارشان است، گفتی بدکاران تا ابد در جهنم سوزان خواهند ماند، گفتی دروغ بسیار ناپسند است، قتل گناهی بزرگ است، گفتی نباید دین و آخرت را به دنیا فروخت، گفتی حاکمان نباید به رعایا زور بگویند، گفتی انسان ها نباید چیزی بگویند که خود به آن عمل نمی کنند.

می دانم که خیلی چیزهای دیگر هم گفته ای

اما پرسش من این است که پس چه شد؟ چرا به برابری نرسیدیم؟ چرا فقر از بین نرفت؟ چرا معنویت نیست؟

چرا مسلمانان به پاکیزگی اهمیت نمی دهند؟

چرا قتل بین مسلمانان بیشتر است؟

چرا مسلمانان فقیر و بی سوادترند؟

چرا حاکمانشان زورگوترند؟

چرا مردمش بیشتر چشم چرانی می کنند؟

چرا این همه به یک دیگر توهین می کنند؟

چرا این همه تجاوز می کنند؟

چرا تحمل چیزی غیر از اسلام را ندارند و تازه بین خودشان هم پیوسته جنگ است و یک دیگر را می کشند؟

چرا این همه متقلب و فریب کارند؟

چرا این همه دروغ می گویند؟

چرا یک سره دنبال زن و بچه مردم اند؟

چرا این همه زنا می کنند؟

چرا این قدر بدبخت و بیچاره هستند؟

ای اسلام عزیز چرا این جوری شد؟ چرا هر کس تو را در آغوش می کشد از این رو به آن رو می شود و اجازه هر کاری پیدا می کند؟

حتمن می خواهی بگویی نمازشان نماز نبوده، روزه شان روزه نبوده، طاعاتشان درست نیست ، عباداتشان ایراد دارد، حضور قلب نداشته اند، ریاکار بوده اند، دکان دین داری باز کرده بودند و از این جور دلایل.  به عبارت دیگر :

اسلام به ذات خود ندارد عیبی – هر عیب که هست در مسلمانی ماست

اما من می گم سیستم تو ایراد داره که نمی تونه به وعده هاش عمل کنه یا شایدم وعده ها مثل همیشه برای گول زدن مردمه.

همون کاری که همه ی دروغ گو ها برای گول زدن مردم می کنند، وعده مدینه فاضله ای که در آن دروغ و ریا و فقر و فلاکت و بدبختی و … وجود ندارد. پس دنبال من به راه بیفتید تا راه سعادت را نشانتان بدهم.

لره از مسيحي می پرسه : چرا شما اين قدر پولداري؟ مسيحی: خدا يه چک داد به حضرت مريم، اونم داد به حضرت مسيح، و مسيح دادش به ما، ما هم نقدش کرديم، پولدار شديم. شما بگو چرا فقيريد؟ لره ميگه: والا خدا يه چک داد به محمد، محمد دادش به علی، علی دادش  به حسن … تا به آخری. آخری هم زد به چاک و غيب شد!!! ما هم مونديم دست خالي. حالا هم هی مي گن شايد اين جمعه بيايد، شايد اون جمعه بيايد!.

Advertisements

هاشمی دیروز – هاشمی امروز – رهبری دیروز – رهبری امروز

22/02/2011

چرا هاشمی که یه روزی ستون انقلاب بود و مورد اعتماد امام و مردم و امام زمان

و چرا هاشمی که خودش این رهبر رو به پادشاهی رسوند حالا شده بی بصیرت؟

الف: چون رهبر می گه

ب: چون زورمون زیاده

ج: چون ما به این کارا کار نداریم هر چی رهبر می گه درسته

د: چون زیادی ضر بزنی می زنم تو سرت ها

صل علی محمد – بوی خمینی آمد

آقا دروببند بوی گند همه ایران رو ورداشت

 

نکن حسن خطرناکه – در حاشیه گوش مالی بی بی سی توسط بسیجیان

21/02/2011

بالاخره نطق این بسیجی ها هم باز شد – منظور بدون پشتیبانی باتوم و کلت و سپاه و پلیس و گاز اشک آور و این جور چیزاست.

و بالاخره یک بسیجی در خانه اش ( راست و دروغش گردن این فالس نیوز بی پدر و مادر) توانست مشت محکمی به دهان استکبار جهانی بزند و استعمار پیر را به زانو در بیاورد. تصویر گویاست.

صل علی محمد – بوی خمینی آمد

آقا درو ببند بو گند همه جا رو ورداشت

تو که راست می گی – اون جای بابای آدم دروغ گو

15/02/2011

اگه راست می گی خوب یه عکس هم می ذاشتی بی شرف بی غیرت ساندیس خور

چرا نذاشتی کسی فیلم بگیره؟

چرا خودتون فیلم نگرفتین؟

این همه نیروی ضد شورش پس برا چی آوردین؟

ای تف تو روح همه تون