استفتاء از امام نقی (ع) – در ازاله كردن موى زير بغل و دارو کشیدن

>> اگر این استفتائات 20 سال هم طول بکشد ما همچنان استفتاء میکنیم! <<

~ جمعی از نقویون مقیم مرکز و حومه ~

محضر مبارک مقام معظم دامبولی دامة برکاته و دامة افاضاته و دامة های دیگر!
با درودی فراوان بر مقام شامخ دامبولی ،به استحضار میرساند ما نقویون مقیم مرکز و حومه از بیانات شگرف آن مقام والا و نایب بر حق امام نقی )نق( که مایه دلگرمی و امید فراوان بود و مشت محکمی بودبر دهان یاوه گویان علوی و عباسی،نهایت تشکر را داشته ،بدین وسیله ضمن بیعت مجدد با مقام عظما، بار دیگر سئوالی را از محضر شریف آن عزیزبزرگوار،مسئلت داریم!

ای فرزند، خداوند ترا حکمتی دهد بی اندازه و علمی لدنی تا خلقی از برکت علم و معرفتت مستفیذ شوند. این عشق تو به احکام و سرچشمه ی آنان و حکمت احادیث و دستورات اسلام برای ما باعث افتخار است. جواب ها را برایت جلوی هر کدام نوشته ام با رنگی متفاوت تا راحت تر پاسخ ها را بیابی و خلط مبحث نشود.

در ازاله كردن موى زير بغل:
در حديث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه : دراز مكنيد موى زير بغل را، كه شيطان در آنجا پنهان ميشود.

و اما حکمت این کار: رسول الله یک بار در غار حرا بود، ندایی شنید که می گفت بخوان، گفت صدام خوب نیست خجالت می کشم، آن صدا دوباره گفت بخوان ، حضرت فرمودند: چی بخونم؟ ، ندا آمد لب کارون رو بخون، ان وقت حضرت فرمود یک جای کار ایراد دارد پس خوب گوش کرد ببیند صدا از کجا می آید و گفت: شعرش یادم رفته تو اول بخوان تا من یادم بیاید و بعد من می خوانم. آن صدا شروع به خواندن کرد و بعد حضرت دید صدا از زیر بغلش می آید و صدای شیطان است که لای موها قایم شده است. پس از کوه به زیر شد،  به حمام شد و یک صفایی به زیر بغل خود داد و شیطان را آواره ی بیابان کرد. و دهن شیطان سرویس شد چون دیگر جایی برای پنهان شدن نداشت.

در حديث معتبر ديگر منقول استكه : حضرت امام جعفر صادق عليه السلام زير بغل را دارو مى گذاشتند و ميفرمودند كه : كندن موى زير بغل دوش ها را سست ميكند!!

و اما در این که چرا امام صادق این چیز را گفته است خداییش من هم نمی دونم. احتمالن ودکا زده بوده حالیش نبوده وگر نه من خودم هم می دانم که موی زیر بغل به سستی شانه ربطی نداره.

در فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره:
حسين بن موسى روايت ميكند كه پدرم حضرت موسى بن جعفر عليه السلام هر گاه اراده حمام ميكردند ميفرمودند كه : حمام را بسيار گرم ميكردند بمرتبه ای كه داخل نميتوانست شد، پس ميفرمودند كه : نمدها بر زمين حمام ميانداختند و بعد از آن داخل ميشدند، روزى از حمام بيرون آمدند، شخصى از آل زبير به آنحضرت رسيد و اثر حنا در دست حضرت ديد، گفت : اين رنگ چيست كه در دست تست ؟ فرمود: رنگ حناست ، پدرانم از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم روايت كرده اند كه : هر كه بحمام رود و دارو بكشد و بعد از دارو حنا از سرتا پا بمالد او را امان باشد از ديوانگى و خوره و پيسى و آكله !!

ببین عزیز این هم نشان می دهد ما چقدر پیش رفته بوده ایم. این نشان می دهد ما در عربستان سیستم گرمایش از کف داشته ایم. یعنی در سرزمینی که مردمانش در چادر زندگی می کردند، ما حمام هایی داشته ایم که در ظل گرما ی تابستان حجاز، گرمایش از کف هم داشته است و این از نشانه های بزرگواری و پیش رفته بودن ما اهل بیت است. ناباوران می توانند شب بیایند تا نشانه های دیگر بزرگی مان را  نشانشان بدهیم.
در فضيلت دارو كشيدن:
در حديث حسن از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه : دارو كشيدن پاك كننده بدن است .

این که چیزی نیست، حدیث دیگری هم امام باقر دارد که : خوردن پر کننده ی شکم است و گرسنگی را بر طرف می کند. بابام هم (ص) یه بار گفت شاشیدن جلوی منفجر شدن را می گیرد. یک بار هم مقام معظم رهبری (ره) فرمودند که کوه نوردی خوب است.


در حديث صحيح منقول است كه : عبدالرحمن بن ابى عبداللّه گفت : با حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بحمام رفتم ، فرمود كه : دارو بكش ، گفتم : چند روزيست كشيده ام ، فرمود كه : بارديگر بكش كه پاك كننده بدن است و براين مضمون چند حديث وارد شده است .

البته باید بگویم که عبدالرحمن بن ابی عبدالله این قدر دارو کشید تا معتاد شد و در جوب های مدینه مرد. در ضمن من باید بگویم خودم هم کم کم دارم به این جدم جعفر صادق شک می کنم چون کسی که چند روز پیش دارو کشیده باشد دیگر چیزی ندارد که باز هم بکشد. مگر این که جدم صادق خیلی بی مو دوست داشته اند.

در حديث ديگر منقول است كه : شخصى تكليف دارو كشيدن كردند، او گفت كه : سه روز است كه كشيده ام ، فرمود كه : باز بكش ، كه پاك مى گرداند تو را.

و این حدیث کاملن مشخص می کند که حدم جعفر صادق خیلی خیلی بی مویش را دوست داشته است که هی به مردم گیر می داده است و از این همه احکام و حکمت ها و قرآن و نهج البلاغه و این چیزها هی از مردم می پرسیده است که اون جایشان را دارو گذاشته اند یا نه و گر نه چه معنی دارد یک امام هی از شیعیانش بپرسد اون جایشان چه شکلی است و آیا دارو کشیده اند و بعد هم با طرف برود حمام.

از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقولست كه : دارو كشيدن ، دفع دلگيرى و پريشانى خاطر ميكند و بدن را پاك ميكند.

حال چرا رفع پریشانی؟ چون هر بار که به آن جایت نگاه می کنی و پوست براقش را می بینی انبساط خاطر پیدا می کنی و روحت شاد می شود. قبلن هم که گفته بودم که خانم ها هم صاف و صوفش را بیشتر دوست دارند. این هم پریشانی را رفع می کند چون شما همیشه در حال جماع و وطی خواهید بود و فرصت اندوه وحزن نخواهی یافت.
در حديث صحيح از آنحضرت منقول است كه : موى بدن چون بلند ميشود، آب پشت را قطع ميكند، يعنى فرزند بوجود نمى آيد و بندها را سست ميكند و ضعف و تنبلى مى آورد و نوره كشيدن ، آب پشت را زياد ميكند و بدن را قوى ميكند و پيه گرده ها را زياد ميكند و بدن را فربه میکند!

خوب معلوم است دیگر اخوی، هر چی آب در پشت شما باشد برای آبیاری این جنگل مولا مصرف می شود و دیگر چیزی برای وطی باقی نمی ماند. شما فکرش را بکن مگر این پشت چقدر آب دارد که باید این همه علف هرزه را هم آبیاری کند، آخه برادر من پشت شما که به سد کرج وصل نیست که. همین دوتا قطره آبی هم که در آن گرمای عربستان بوده صرف آبیاری ظهار طرف می شده، خوب معلوم است دیگر چیزی برای وطی باقی نمی مانده است. معلوم است که بدن مجبور بوده دوبرابر کار کند تا هم آب علف های بیشه را تامین کند و هم آب وطی با همسر و کنیزان و شتر و بز و گوسفند را، این ها شوخی نیست. ببینید عزیزان من، خوب این ها بدن را فرتوت می کند و مادر قلب را می گاید. ما اهل بیت را که می بینید، ما کمرمان هم الهی بوده است و هر چه وطی می کردیم خشک نمی شد کمرمان، کمرمان به حوض کوثر وصل است. شما فکرش را بکنید این جدم جعفر صادق (ع) حتی شیعیان خود را هم به حمام می برده است. این ها چیز کمی نیست. اگر آن جا را دارو بکشید بدنتان گوشت می آورد و کم کم فربه هم می شوید. شیطان هم اگر به هنگام وطی یا عوض کردن شورت یا استحمام یا این چیز ها شوشولتان را دید دیگر نمی تواند برود و وسط آن جنگل پنهان بشود.

لطفا نظر مبارک را در این مورد مهم و خطیر آن هم در برهه ای که دشمن از هر طرف بدنبال بهانه جویی است ،بفرمائید تا با آمادگی کامل ،تمامی دسیسه های علویون و عباسیون را به فضل الهی ،نقش بر آب کنیم!!

همین قدر به تو بگویم فرزند، این دارو کشیدن آن قدر مهم است که جدم ابا عبدالله الحسین و یارانش در شب عاشورا همه ی آب هایی را که داشتند مصرف کردند تا دارو بکشند و بعدش هم تخمشان نبود که زن و بچه و بچه شیرخوارشان از بی آبی تلف بشوند و این نشان از اهمیت نوره و دارو کشیدن دارد حتی قبل از جنگ.  یعنی جدم حاضر بود صبح برود به لشگر یزید التماس کند تا به بچه ی شیرخوارش آب بدهند اما بی خیال دارو کشیدن نشوند.

پس بر تو باد دارو کشیدن هر صبح و شام که در آن شادمانی است و تندرستی و فراموش نکن که بیش از پنج دقیقه نباید که بزاری بماند چون ما خودمان یک بار هی نشستیم توی حمام تا موها بریزد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. لاجرم از بی حوصلگی داروها را شستیم و چشمتان روز بد نبیند هم موها پایین آمد هم پوست چیزمان و یک هفته طاق واز خوابیده بودیم و کنیزهایمان به نوبت چیزمان را باد می زدند.

» و صل الله علی العباد الصالحین، الذین یصرفون النوره قبل الوطی و بعد الوطی، و الذین هم فی اصراف النوره راسخون، والذین یصرفون النوره بالقبل و الدبر، بالیل و النهارحتی شوشولهم یبرقون، و ما ادراک الوطی مع الشوشول المبرقع، ان فی هذا الوطی لذتُ عظیم. و علیکم بالنوره فی کل ایام و کل البلاد حتی فی الصین. » سوره نوره آیات چهار تا هشت
این هم هدیه ما نقویون به مقام معظم دامبولی:

|”»”»”»”»”|_ : !”-.,
“@”»”@@”»@@”

این هم هدیه ی من به شما تا یه وقت اشتباهی مثل این بنده خدا تصمیم نگیری درونت را هم پاکیزه گردانی و درونت را هم از دلتنگی در بیاوری.

—————————————————————————

Advertisements

7 پاسخ to “استفتاء از امام نقی (ع) – در ازاله كردن موى زير بغل و دارو کشیدن”

 1. Aja Says:

  با درود و فراوان درودی دیگر بر سلاله پاک نقویت حضرت امام دامبولی (دامب)
  پیام شما را با جان و دل دریافت کردیم و از اینکه قبول زحمت فرموده، با خوش سلیقگی خاص که مستلزم وقت و حوصله بسیار است،پاسخی دندان شکن دادید، نهایت تشکر را داریم.
  ضمنا با اجازه شما تصمیم دارم در آینده تمامی مطالب اعم از پرسش و پاسخ و غیره را در وبلاگم درج کنم ،البته با ذکر منبع ،باشد که مورد قبول تمامی نقویون عزیز در اقصی نقاط عالم ،قرار بگیرد!

  *** *** ***

  این هم یک پیام بازرگانی :
  نتراش ! نخراش ! واجبی بزن به جاش!!
  نقویون گرامی با خرید هزار بسته واجبی ، ، برنده یک دستگاه اتومبیل زیر خواهند شد!

  __/ΓΠ\_ _
  ‘-O—-O-’

  *** *** ***
  . . . و من الله التوفیق فی نقیون !

  • دامبولی Says:

   سلام و صلوات خداوند بر تو باد ای پیرو راه حق و حقیقت

   ما اهل بیت عصمت و طهارت در راه اسلام از هیچ دریغ نمی کنیم و حاضریم تا آخرین قطره خون پیروانمان در برابر دشمنان اسلام بایستیم.

   از بابت درج مطالب هم باید بگویم مولایم امام نقی (ع) فرمودند: » فسوف یرسل الله الدامبولی من الدیار الفارس علی الارض حتی یستفیذون المسلمون من الحکمته، فعلیکم بالسوال من الدامبولی العظیم من الارض و السماء، من الاول و الآخر، من الظاهر و الباطن، فانه من اصحابی و انه صاحب الکرامه و العلم و صاحب الحکمه منّا. من کنت مولاه فهذا الدامبولی مولاه، والله یحب من یحب الدامبولی، و لعنت الله علی اعدائه حتی یوم الورود. فعلیکم بالاذکر منه فی وبلاگکم مع ذکر المنبع، ان الله لا یحب الکپی کاران.»

   والسلام علی من التبع الدامبول العظیم

 2. Aja Says:

  >> کلآ و بعدأ و بحثأ و جعلأ من شوة هذا رجل من قوة! <<

  به نام نامی دوست که هر چه میکشیم از اوست!

  با سلامی به گرمی حجاز و با درودی بسیار بر تارک تابناک اختر نقویت جناب دامبول پر از اعجاز (دامب)
  الیوم خبری بر وارد شد چه وارد شدنی!آنگاه که راویان اخبار و طوطیان شکرشکن قندهار گفتند:
  دانی که چه صفاتی دارد این رئیس الوزراء جناب دکتر محمود خالی بندیان؟
  گفتم:نیکی و پرسش؟بگوئید آنچه را باید بعنوان یک نقوی بدانم.
  گفتند: هفت صفت از صفات بارز پیامبران الهی را به ارث برده این مرد نازنین!!
  با تعجب گفتم:صفات پیامبران!؟ گفتند:
  ـ اول از محمد بی سوادی را
  ـ دوم از عیسی بی پدری را
  ـ سوم از موسی جادوگری را
  ـ چهارم از سلیمان صحبت با حیوانات را
  ـ پنجم از یوسف زیباروئی را!!؟؟
  ـ ششم از نوح جمع کردن حیوانات به دور خود را
  ـ هفتم از حضرت آدم نافرمانی خدا را

  *** *** *** ***
  و اینجا بود که نعره ای بزدم و جامه خویش بدریدم چه دریدنی!!

  زیاده عرضی نیست جز سلامتی برای کل نقویون عالم .

  • دامبولی Says:

   و هفت صفت از امامان را:

   قر و اطوار ریختن را از باقر
   دق دادن مردم را از صادق
   خانم بازی را از حسن
   تخماتیک وارد جنگ شدن را از حسین
   له کردن مخالفان را از علی
   کرم داشتن را از سجاد مریض
   جیم شدن را از مهدی

   البته این آخری رو بعدن خواهید دید.

 3. Aja Says:

  > حکایت <
  شیخی در تاکسی نشسته بود و لباسی عادی چونان سایرین پوشیده بودندی و مردی شاکی از روزگارِ آخوندی ،سوار بر تاکسی شدندی و دهان باز نمودندی که:
  خواهر مادر هرچی شیخِ جاکشه گ ا ی ی د م…
  شیخ که این بشنید شاکی بشد و رو به مرد کرد و گفت:یاوه سخن میگویی مرد بزنم..؟

  ناگهان مرد سخن شیخ قطع نمود و گفت مثلا چه گوهی میخوری؟!بینم اصلا مگه تو شیخی؟؟؟؟

  شیخ که از ری اکشن مرد جا بخورد سخت ترسید و گفت:
  خیر بنده شیخ نیستم و جاکشی هستم که از قیاس خود با شیوخ ناراحت شدم!

  گویند که شیخ دیگر هرگز رخت شیوخ بر تن نکرد و عمری به جاکشی روزگار گذراند!!

  <>

 4. Aja Says:

  با درودی بی کران برآن ناجی قهرمان حضرت دامبول علیه السلام ( دامب )
  بار دیگر سئوالی بر من عارض گشت که هر چه بیشتر در آن تفکر نمودم،کمتر جوابی به آن دست یازیدم!
  کوته سخن آنکه : جناب دامبول خان ، در روایات و احادیث بیشماری که از اولین روز ماه محرم سنه اول هجری قمری تا امروز که هزار و چهارصد و اندی سال گذشته ،به ما گفته اند اگر بروی بهشت ،حوریان بهشتی در جوارت هستند الی تا ابد ،آن هم به هر تعداد و کیفیت!
  اما این سئوال برایم باقی است، پس نسوان محترمه که میروند بهشت ،با چه کسانی محشور میشوند؟!
  سئوال دوم : تکلیف هموسکسوالها چیست؟!
  در خاتمه هم جهت اطلاع سایر نقویون ، حکایتی دارم بس شیرین بسان باقلوا!
  گویند در شب ازدواج امام نقی ( نق ) وقتی آن حضرت درون حجله بودند ، اصحابی از یمین و یسار به جشن و پایکوبی و خوردن آب انگور مشغول شدند که ناگهان امام بزرگوار با عصبانیت خاصی از درون حجله بیرون آمده و رو به اصحاب نموده ، فرمودند:
  همينو ميخواستين؟ رفت تو ک و ن ش!!
  ۲۷ ذی حجه سنه ۱۴۳۲

  \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: