Posts Tagged ‘ولایف فقیه، ولایت، مقام معظم رهبری، دیکتاتورها،’

دیکتاتورها اصلن هم احمق نیستند

07/03/2011

چند وقتی است می شنوم دیکتاتورها احمق هستند. به نظر من این اصلن درست نیست چون دیکتاتورها انسان های باهوشی هستند.

هر کدامشان را که نگاه کنی با انواع و اقسام کلک و نیرنگ خون مردم کشورشان را توی شیشه کرده اند و دمار از روزگار جماعت در آورده اند. دیکتاتورها مشاورینی بسیار حرفه ای دارند و همیشه در حال تغییر تاکتیک هستند. به همین دلیل است که سالیان سال می توانند حکومت کنند بدون این که آب از آب تکان بخورد.آن ها اصلن انسان های احمقی نیستند بلکه از هوش بالایی هم برخوردار هستند.

هر کدامشان میلیون ها نفر را وادار به اطاعت می کنند. درست است که با زور و تزویر و دروغ و شستشوی مغزی اما به هر حال این کار را به نحو احسن انجام می دهند. از اشتباهات یک دیگر درس می گیرند، از تجربیات هم دیگر استفاده می کنند و پیوسته در حال بازبینی شرایط هستند.

باور کنید همین خامنه ای هر بار در ایران تظاهرات بوده شخصن با هلیکوپتر تظاهرات را تماشا کرده است.

چیزی که باعث سقوط دیکتاتورها می شود به هیچ وجه حماقتشان نیست بلکه شرایطی است که آن ها را وادار می کند تصمیم بگیرند. همه ی انسان ها بر سر دوراهی هایی قرار می گیرند و مجبور هستند تصمیم بگیرند، دیکتاتورها هم همین طور، تصمیمی که در حال به ضرر آنها تمام خواهد شد.

به هر کدامشان که نگاه کنی می بینی که اواخر سلطنتشان اوضاع روزبه روز خراب تر می شده است. اما شما خودتان را یک بار جای این دیکتاتورها بگذارید. اگر شما بر سر دوراهی قرار می گرفتید چه می کردید؟

فکر می کنید خامنه ای از نتیجه کارش خبر ندارد؟ او بهتر از هر کسی می داند چه در انتظار اوست. او می داند به محض سقوط رژیم چه بر سرش خواهد آمد. او قبل از نماز جمعه خونین هم می دانست دارد چه می کند. اما چه می کرد؟

می رفت می گفت ای مردم من اشتباه کردم و حالا می توانیم انتخابات را دوباره برقرار کنیم؟؟  پس دیکتاتور بودنش کجا می رفت؟

این همه زده ، کشته ، جنایت کرده تا به همین جا برسد که بگوید حرف حرف من است و حالا بیاید عقب نشینی کند؟ تازه بیاید برود جواب پس بدهد که هزاران هزار تصمیمی را که گرفته برای چه گرفته؟ بیاید به همان هایی که جای پایش را می بوسند توضیح بدهد چه می کرده؟ بیاید برای تک تک انسان هایی که به واسطه دستورات او کشته، شکنجه و آزار شده اند جواب پس بدهد؟ پاسخ دانه دانه دلارهایی را که برای حفظ حکومتش به این و آن بخشیده به من و شما بدهد؟

برای هزاران هزار نفری که به خاطر او به زندان رفته اند، زندان برود؟ پاسخ هزاران هزار نفری که از لحاظ اقتصادی به خاطر تصمیمات او به خاک سیاه نشسته اند را بدهد؟ جلوی دوربین بنشیند و از مردم پوزش بخواهد؟ به دادگاه برود تا محاکمه شود؟

در بهترین شرایط و به فرض محال حتی اگر هم در هیچ کدام از این اتهامات محکوم نشود، برود و از فردا توی مجالس زنانه برای چند برگ اسکناس روضه بخواند؟

زهی خیال باطل.

حتی باهوش ترین دیکتاتورها هم که اعتراف می کنند فقط یک اشتباه می کنند. آن ها کمی دیر به فکر می افتند و زمانی به فکر جبران مافات می افتند که کمی دیر شده است.

Advertisements